Датум креирања 21 децембар 2021
Штампа

У оквиру Конференцијe Централног европског споразума о слободној трговини (ЦЕФТА) 2021, која је одржана у Скопљу, Сјеверна Македонија, од 13. до 16. децембра 2021. године, представник Центра за информисање и признавање dokumenata из области високог образовањa (ЦИП) учествовао је као панелиста у панел дискусији на тему Трговина услугама, лиценцама, квалификацијама и дозволама.

CEFTA Week 2021 ConferenceНакон усвајања додатног протокола 6 о трговини услугама, чланови CEFTA направили су огроман корак ка слободном кретању услуга. Обимне обавезе за приступ тржишту и национални третман већ су ступили на снагу, стављајући акценат на питања која се односе на домаћу регулацију. Прва на CEFTA листи приоритета су овлаштења која су позната по различитим именима и облицима: лиценце, квалификације, дозволе, одобрења итд., у основи све за шта је потребна дозвола прије одобрења. CEFTA jе покренула неколико иницијатива које имају за циљ поједностављење пословних операција на основу правне стечевине ЕУ, посебно Директиву о услугама и Директиву о професионалним квалификацијама. Панелом су зумиране те активности, те је разговарано о потенцијалним новим, с циљем олакшавања трговине услугама и оживљавања Заједничког регионалног тржишта.

Представник ЦИП-а истакнуо је да је признавање професионалних квалификација заиста захтјеван процес на западном Балкану, који тражи координацију различитих институција у свакој појединачној економији. Тренутно се воде преговори између економија Западног Балкана о тим питањима. Споразум о регионалном савјету за сарадњу (RCC) се односи на признавање стручне оспособљености за обављање регулисаног занимања доктор медицине, стоматолог и архитект. Ова три занимања већ су прописана Директивом о стручним квалификацијама за обављање регулисаних занимања, а већина високошколских установа на Западном Балкану већ је своје студијске програме ускладила с одредбама Директиве како то не би представљало никакву препреку за провођење овог Споразума. С друге стране, Одлука CEFTA-e се односи на општи систем признавања стручне квалификације за обављање регулисаних занимања на Западном Балкану и имплементација ове одлуке биćе много тежа јер је потребна синергија различитих заинтересованих страна.

CEFTA Week 2021 Conference 2Наредни корак у признавању стручних квалификација је усклађивање законодавства у економијама Западног Балкана са одредбама Директиве 2005/36/ЕC о стручним квалификацијама за обављање регулисаних занимања.

Представник ЦИП-а је на крају истакао да је у свим овим реформама веома важно искуство земаља ЕУ, посебно због тога што су већ извршиле дерегулацију неких занимања. Економије Западног Балкана треба да буду свјесне тога да основни циљ закона о стручним квалификацијама који подразумијева додатно регулисање дијела тржишта рада треба да буде јавно здравље, безбиједност и заштита потрошача, али не и спрјечавање приступа овом дијелу тржишта рада странцима. Ово би требало да буде водич за све економије.

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

Пријава корупције

report-corruption