Датум креирања 08 јун 2022
Штампа

Састанак контакт тачки Радне групе (WG) за признавање академских квалификација одржан је 31. маја и 1. јуна у Бриселу. Представници свих економија Западног Балкана (WB), Босне и Херцеговине, Републике Србије, Сјеверне Македоније, Републике Албаније и Косова (назив дефинисан Резолуцијом Уједињених нација 1244 из 1999. године) присуствовали су састанку, осим Црне Горе због тренутних промјена везаних за номинацију у Радну групу, затим представник Вијећа за регионалну сарадњу (RCC), директор Иницијативе за реформу образовања Југоисточне Европе (ERI SEE) и представници Главне управе за образовање и културу (DG EAC).

Brisel Academic Recognition Group WB 1 May 2022Први дан је био посвећен консултацијама са DG EAC. Представници DG EAC-а информисали су Радну групу о циљевима предстојећег/их министарског/их састанка/састанака у јуну мјесецу у Тирани везано за културу, иновацију и образовање, што ће допринијети поновном покретању мотивације о дневном реду и креирању политичке агенде између министара Западног Балкана и комесара. Што се тиче дневног реда Европске комисије за Западни Балкан о иновацијама, науци, образовању, култури, омладини и спорту (WB агенда), остају кључни резултати – удруживање Западног Балкана и Европске уније, учешће у програмима Европске уније – Хоризон и Ерасмус, укљученост у креирање политика у образовању у Европској унији.

Представници економија информисали су о активностима законодавне реформе које су предузете у економијама, укључујући ревизије закона о високом образовању и текућем раду на довршавању одговарајућих стратегија. ERI SEE је представио свој тренутни и будући рад у области образовања.

Ове дискусије су биле од значаја за DG EAC и економије Западног Балкана, како би били упознати о потребама, идентификовали потенцијалне празнине које треба попунити у заједничком раду и како би се унаприједила изградња капацитета Ерасмус+ програма Западног Балкана, укључујући мобилност, као и стручно мобилност. Представници DG EAC-a су обавијестили да је Ерасмус Мундус сада отворен за све партнере.

Састанак је резултирао заједничким закључцима да признавање академских и стручних квалификација остаје приоритет, DG EAC потиче економије Западног Балкана у даљем кориштењу постојећих база података (Заједнички информацијски систем, регионална база података о признавању) и развој нових у областима које се односе на признавање академских квалификација.

Brisel Academic Recognition Group WB 2 May 2022DG EAC ће, такође, обезбиједити стручњаке за изградњу капацитета за унапређење процедура признавања квалификација, осигурања квалитета и дизајниране радионице које је предложила Радна група.

Другог дана, Радна група је разговарала о темама везаним за признавања академских и стручних квалификација, осигурању квалитета и стручном образовању и обуци. Знатан дио времена је утрошен на размјену идеја о заједничком мастер програму из информацијско технолошког сектора. Након што су сви представници изнијели детаљан преглед активности, дошло се до сљедећих закључака.

Од 2023. године одржаваће се четири састанка Радне групе годишње (свако тромјесечје); наредни састанак Радне групе, уз учешће шефова агенција за осигурање квалитета и ENIC/NARIC центара одржаће се у задњој седмици септембра 2022.године; RCC и ERI SEE ће заједнички организовати 3 радионице са 6 тематских цјелина о признавању квалификација, од септембра до децембра 2022. године; поред тога, RCC и ERI SEE ће заједно организовати заједнички састанак агенција за акредитацију Западног Балкана и ENIC/NARIC центара о статусу високошколских установа на Западном Балкану; наставиће се рад на функционализацији базе података регионалног признавања, док ће се консултације одржати са агенцијама за осигурање квалитета везано за информацијски систем за управљање осигурањем квалитета у поступцима акредитације.

RCC је поручио анализу везано за заједнички мастер програм у IT сектору која ће се доставити Радној групи у септембру 2022. године, а прије планираног састанка.

 

 

 

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

Пријава корупције

report-corruption