Датум креирања 21 новембар 2022
Штампа

У Бриселу, 17. и 18. октобра 2022. године одржан је састанак Контакт тачки Радне групе за признавање академских квалификација, агенција из области осигруања квалитета и ЕНИЦ/НАРИЦ представника економија Западног Балкана. Представници свих економија изузев Црне Горе присуствовали су састанку, те представници Регионалног вијећа за сарадњу (RCC), директоица Образовно-реформске иницијативе за Југоисточну Европу (ERI SEE) и представник Научно-иновацијског центра (KIC).

Brussels Working Group on Academic Recognition Qualifications Meeting October 2022Присутни су информисани о напретку у вези статуса споразума о признавању академских и професионалних квалификација, који ће се потписати у Берлину 03. новембра 2022. године на Берлинском самиту.

Представник KIC-а представио је Завршни акцијски план о осигурању квалитета као подршка органима из области осигурања квалитета на Западном Балкану да достигну Европске стандард и смјернице (ESG) које би им омогућиле чланство у ENQA-и и EQAR-у. Овај Акцијски план ће послужити агенцијама из области осигурања квалитета у њиховом заједничком раду са ENQA-ом у циљу достизања ESG-a.

Brussels Working Group on Academic Recognition Qualifications Meeting October 2022 2Посебно се дискутовало о најбољим опцијама подршке агенцијама за осигурање квалитета, У том погледу, прелиминарни закључак је био да RCC размотри, осим генералне подршке, развој инструмената помоћи усмјерен потребама појединачне економије, а који би омогућили експертску помоћ у достизању ESG-a. Такође је закључено да постоји потреба за заједничким састанком између RCC-a, ERI SEE-a, KIC-a, ENQA-e и агенција из области осигурања квалитета Западног Балкана у циљу убрзања подршке.

Brussels Working Group on Academic Recognition Qualifications Meeting October 2022 3Представљени су и прелиминарни резултати о заједничком мастер студијском програм у IT сектору, а услиједила је и сицрпна дискусија о истом. Договорен је детаљан радни план, а што ће се рефлектовати на финални драфт задатка који би требао бити представљен Радној групи на састанку у децембру 2022. године.

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

CIP on Instagram nad Facebook

Instagram  Facebook

 

 

 

Пријава корупције

report-corruption