Датум креирања 05 мај 2014
Штампа

Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања је добио обавјештење од NARIC центра Италија да је у току пријава на INTER-HED-ов онлајн курс.

Образац за пријаву се налази на: www.interhed.eu.

Interhed

Од укупног броја пријављених, за курс ће да буде одабрано 40 полазника из цијелог свијета.

INTER-HED-ов курс  почеће у фебруару 2014. године, а завршиће у новембру исте године.

Курс је потпуно бесплатан.

Циљеви курса:

Курс је предвиђен за стручно особље. Полазницима ће дати основе знања, вјештина и алата о водећим актуелним питањима и темама релевантним за заједничке програме.

Курс примјењује практични приступ, с посебним освртом на практичне студије случајева и конкретне савјете за свакодневни рад.

Курс ће да понуди примјере и практичне вјежбе, као и дио о изворима информација.

Трајање:

250 часова, што одговара 10 ECTS кредита.

Циљне групе:

Административно и академско особље у високошколским установама које ради на провођењу, оцјени и праћењу заједничких програма.

Службеници из државних органа који се баве размјеном студената, државни органи, мреже високог образовања, организације и удружења која се баве интернационализацијом високог образовања.

За више информација, посјетите страницу: www.interhed.eu.