Датум креирања 05 мај 2014
Штампа

Агенција за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета уписала је прве установе у Државни регистар акредитованих високошколских установа у Босни и Херцеговини.

 

akreditacija webУ Регистар су уписане слиједеће установе:

 

- Универзитет у Источном Сарајеву
- Универзитет у Бањој Луци
- Универзитет за пословне студије Бања Лука
- Висока школа „Banja Luka College“

- Независни универзитет Бања Лука

 

Наведене високошколске установе уписане су на основу рјешења о акредитацији која доносе надлежне образовне власти, односно у конкретним случајевима, Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске, те препорука о акредитацији које је издала Агенција за развој високог образовања и обезјбеђивање квалитета.  Претходно, како је то и прописано Оквирним законом о високом образовању у Босни и Херцеговини, Агенција је за наведене високошколске установе провела поступак оцјењивања  усклађености рјешења о акредитацији са минималним стандардима из подручја високог образовања и критеријумима за акредитацију високошколских установа. Након што је Агенција утврдила  усклађеност рјешења о акредитацији, извршен је упис у Државни регистар. Рок важења акредитације за наведене установе  је пет година.

 

Акредитација је потврда стандарда квалитета рада високошколске установе у складу са Критеријумима за акредитацију високошколских установа у Босни и Херцеговини и Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у Европском простору високог образовања.

 

Државни регистар представља службену евиденцију о акредитованим високошколским установама у Босни и Херцеговини, а чије вођење је према Оквирном закону о високом образовању у Босни и Херцеговини у искључивој надлежности Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета.

 

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

T

Пријава корупције

report-corruption