Датум креирања 05 мај 2014
Штампа

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине, уз претходно прибављено мишљење надлежних образовних органа ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, провело је поступак закључивања Споразума између Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине и Министарства образовања Републике Азербејџан о сарадњи у области образовања.

Споразум је потписан у Бакуу, Република Азербејџан, 18.10.2012. године.

 

Након окончања поступка ратификације, предметни Споразум (ʺСлужбени гласник БиХ – Међународни уговориʺ, број 23/13 од 26.12.2013. године.) је ступио на снагу 07.02.2014. године.

 

Текст Споразума можете преузети овдје.