Датум креирања 04 фебруар 2016
Штампа

На конститутивној сједници Управног одбора Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања, која је одржана 29. јануара 2016. године у Мостару, изабран је предсједник и два потпредсједника Управног одбора Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања.

Избор предсједника и два потпредсједника извршен је у складу са Статутом Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања (''Службени гласник БиХ'', број 20/10 и 28/10), Одлуком о редовном годишњем избору предсједника и потпредсједника Управног одбора Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања и Пословником о раду Управног одбора Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања.

За предсједника Управног одбора изабран је господин Бранислав Ђоговић из реда српског народа. За потпредсједнике Управног одбора избарани су господин мр Сеад Масло, из реда бошњачког народа и господин Данијел Видовић из реда хрватског народа. Предсједник и потпредсједници Управног одбора изабрани су на период од годину дана са могућношћу поновног избора за још један мандат.

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

T

Пријава корупције

report-corruption