Датум креирања 23 фебруар 2016
Штампа

У "Службеном гласнику БиХ", број 10/16, објављена је Одлука о усвајању мапе пута за имплементацију ЕУ Директиве о регулисаним професијама 2005/36/ЕЦ и 2013/55/ЕУ. Мапа пута је произашла из сложене анализе у којој су учествовале све надлежне власти, укључујући све институције у секторима здравства, архитектуре и ветерине.

Одлуку можете пронаћи на сљедећем линку:

http://www.cip.gov.ba/images/pdf/Legislativa/Srpski/Odluka_o_usvajanju_mape_puta_za_implementaciju_EU_Direktive_o_regulisanim_profesijama_2005-36EC_i_2013-55EU.sr.pdf

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

T

Пријава корупције

report-corruption