Датум креирања 15 март 2016
Штампа

Трећи састанак конзорцијума у оквиру Темпус пројекта „БХ квалификациониоквир за високо образовање – BHQFHE“, одржан је од 24.02.-28.02.2016. године на Университy Лимерик у Лимерику, Ирска.

Third Meeting of Consortium Limerick 1Овим састанком званично је пројекaт ушао у завршну фазу  имплементације. Циљ Пројекта је подршка развоју БХ квалификационогоквира за високо образовање и његовојимплементацијина нивоу високошколских установа, у складу са критеријумима Европског квалификационогоквира за цјеложивотно учење (EQF-LLL) и Квалификационогоквира Европског простора високог образовања (QF-EHEA). Пројекат представља значајан искорак трансформацијеи модернизацијевисоког образовања у БиХ, према интегрисању у европску академску мрежу.

Партнери у Темпус пројекту су шест јавних универзитета у Босни и Херцеговини: Универзитет у Бихаћу, Универзитет Џемал Биједић у Мостару, Свеучилиште у Мостару, Универзитет у Зеници, Универзитет у Источном Сарајеву и Универзитет у Тузли, Министарство просвјете и културе Републике Српске, министарства образовања Кантона Сарајево и Жупаније Западнохерцеговачке, Свјетски Универзитетски Сервис (СУС), Свеучилиште у Сплиту (Хрватска), Универзитет Нортхамптон (Велика Британија), Универзитет Лимерик (Ирска), Универзитет Леида (Шпанија), Министарство знаности, образовања и спорта Републике Хрватске, CEENQA-Network of Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in HE, Удружење послодаваца БиХ,  Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине, Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања, Агенција за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитетa. Координатор пројекта је Универзитет у Падерборну. Првог дана састанка конзорцијума, након поздравих ријечи које је упутио Др. Пат Пхелан и Дермот Цоугхлан са Универзитета у Лимерику, услиједио је извјештај Управне групе пројекта о постављеним и оствареним резултатима за свих осам радних пакета у протеклом периоду , а везано за спровођење пројекта. Пројект координатор мр. Ахмет Мехић с Универзитета у Падеборну је поднио извјештај о утрошеним средствима и финансијским обавезама свих пројектних партнера.


Third Meeting of Consortium Limerick 2У оквиру уводног дијела, представници Универзитета Лимерик су презентовали значај исхода учења у процесу акредитовања и писања исхода учења у духу кориштења активних глагола. У другом дијелу првог радног дана сви пројекнти партнери су подниели извјештаје о проведеним активностима у својим установама/институцијама.

На крају, Управна група пројекта, коју чине представници Универзитета у Падерборну, Универзитета у Тузли, Свеучилишта у Сплиту и Свјетски Универзитетски Сервис БиХ, упознали су присутне с преосталим пројектним активностима, динамиком реализације те обавезама појединих партнера у вези успјешног завршетка пројекта.

Као дио редовне пројектне активности, представници Свеучилишта у Сплиту су упознали присутне с надолазећом активношћу: писање self-certification извјештаја и обавезама универзитета, али и осталих домаћих партнера у планираној активности. Другог дана састанка конзорцијума извршен је тренинг за писање self-certification извјештаја, који су водили представници Универзитета у Лиедии Универзитета у Лимерику. Управна група пројекта завршила је III. састанак конзорцијума са закључцима и даљим упутствима. Утврђен је распоред дјеловања, рокови за одређене активности те лица одговорна за имплементацију.

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

T

Пријава корупције

report-corruption