Датум креирања 15 март 2016
Штампа

UNESCO и Савјет Европе организовали су Седми састанак Комитета Конвенције о признавању квалификација у високом образовању у европском региону (Лисабонска конвенција о признавању).

Seventh Meeting of the Lisbon Recognition Convention Committee 1Састанак је одржан у Сједишту UNESCO-а у Паризу, 29. фебруара 2016. године. Представник Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања је представљао Босну и Херцеговину на овом Састанку.

Комитет, кога чине 53 земље потписнице Лисабонске конвенције о признавању, је информисан о посљедњим активностима од важности за Комитет Лисабонске конвенције о признавању и стање везано за ратификацију исте. Такође, дискутовано је и о Нацрту прелиминарног извјештаја везаног за имплементацију Лисабонске конвенције о признавању.

Комитет је усвојио Изјаву о признавању квалификација, избјеглица, расељених лица и лица у ситуацији сличној избјегличкој. Изјавом се позивају потписнице да у потпуности имплементују одредбе члана 7. Лисабонске конвенције о признавању те се позива Комитет Лисабонске конвенције о признавању да уради Препоруку о признавању квалификација избјеглица, расељених лица и лица у ситуацији сличној избјегличкој.  

Главни документ, који је био разматран и са незнатним измјенама усвојен, је "Ревидована препорука о признавању заједничких степена". На крају, Комитет је примио к знању информацију везано за израду глобалне конвенције.

Сљедећи састанак Комитета Лисабонске конвенције о признавању је планиран за 2019. годину, али ако ситуација везана за избјеглице захтијева, постоји могућност ванредног састанка у 2017. или 2018. години.

Seventh Meeting of the Lisbon Recognition Convention Committee 2