Датум креирања 24 октобар 2016
Штампа

Национални информациони центар Руске Федерације (FGBU "Glavexpertcentre") је организовао Годишњу међународну конференцију "Праксе признавања повезују континенте". Конференција је одржана 14. и 15. октобра 2016. године у Москви.

Конференцији је присуствовало више од 100 учесника, укључујући представнике Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања БиХ. Представници Центра су имали презентацију на тему: "Развоја квалификацијског оквира у Босни и Херцеговини".

Moscow Russia Conference Practice of Recognition Bridging Continents 14-15 October 2016Учесници конференције потврдили су своју посвећеност Болоњском процесу, као и сврхама, методама и приступима споменутим у Лисабонској конвенцији за признавање и Гронинген декларацији. Такође, наглашени су постојећи проблеми у процедурама признавања иностраних квалификација, укључујући и велику потребу за креирањем универзалног документа који ће се односити на признавање иностраних квалификација - Глобална конвенција - којом ће се узети у обзир потреба за развојем и прихватањем државне стратегије за интернационализацију образовања, једнако као и разумијевање потребе за координисаним активностима у погледу признавања периода учења и квалификација.

У сврху експанзије академске мобилности између земаља, учесници Конференције сматрају да је потребно да се:

- повећају напори при креирању Глобалне конвенције о признавању квалификација у високом образовању;

- анализирају најбоље праксе Руске Федерације у подручју аутоматског признавања иностраног образовања и квалификација;

- размотри питање признавања руског високошколског нивоа специјалистичког степена, узимајући у обзир резултате учења у сврху провођења фер признавања.

Конференција је завршена дискусијом и усвајањем завршних препорука које одређују главне правце развоја система признавања иностраног образовања и квалификација у Руској Федерацији и свијету. Препоруке и сажеци радова могу се пронаћи на порталу: www.nic.gov.ru.