Датум креирања 10 новембар 2016
Штампа

Студијска посјета и обука у оквиру Темпус пројекат „Босанскохерцеговачки квалификациониоквир за високо образовање – БХQФХЕ“, одржана је у од 17.10. - 20.10.2016. године, на Универзитету у Леиди, Шпанија.

Lleida BHQFHEЦиљ студијске посјете је био даљи рад на изради извјештаја о самовредновању Босне и Херцеговине у односу на Европски квалификациониоквир. 

Наредна два дана групе су одвојено радиле са ЕУ партнерима на даљем развоју и унапређењу извјештаја. По завршетку је презентовано урађено и договорено је да се унесу измјене те доставе како би се могао објединити текст извјештаја.


Наставак радног дијела студијске посјете односио се на упознавање са Универзитетом домаћином и начином њиховог рада. Декан Политехничког факултета је представио Универзитет Леида и истако да је то најстарији универзитет у Каталонији са преко 400 поптисаних споразума с различитим компанијама гдје студенти већ током студија бивају радно ангажовани. Пројектни партнери су имали прилику обићи и видјети кампус те се упознати с организацијом студијских програма и процесом акредитације. Посебан акцент је стављен на развој студијских програма и њихову валидацију, гдје су лидери и чланови експертних скупина детаљно упознати с цјелокупним процесом и мониторингом покренутих студијских програма од стране еуропских партнера.

Такође, током ове студијске посјетеје презентованизвјештај о буџету Пројекта те наредникораци.

Све презентације ће бити доступне на званичној wеб страници пројекта: www.bhqfhe.eu.