Датум креирања 13 јануар 2017
Штампа

Други састанак конзорцијума пројекта "Јачање интернационализације високог образовања у Босни и Херцеговини" одржан је од 30.11. до 4.12.2016. године у High Wycombe-u, Уједињено Краљевство.

STINT Project New Wycombe December 2016Представници Центра за информисање и признавање документата из области високог образовања упознали су пројектне партнере са нацртом модела за академско признавање. Нацтрт модела припремили су представници Центрa, Министарствa просвјете и културе Републике Српске и Универзитетa у Сарајеву. Посебнa вриједност овог моделa је чињеница да су признавање неформалног образовања и информалног учења прописани овим моделом, што је био основни изазов приликом развоја овог модела. Договорено је да ће се овај модел превести и послати на јавне универзитете како би се добили коментари на одредбе модела.

Сви пројектни партнери представили су свој учинак у току прве године пројекта, наглашавајући своје oсновне активности. Сви пројектни партнери представили су SWOT анализу интернационализације, као и SWOT анализу процедура признавања на јавним универзитетима, што је предуслов за развој модела за академско признавање.

Посебан дио састанка чинили су расправа о уговорима за путовања, трошкови особља и смјештаја, као и опреме и уговора.

Општи закључак је да су пројектне активности имплементоване у првој години и сви партнери дају свој максимум како би се постигли очекивани резултати постављени у приједлогу пројекта, јер су свјесни да је интернационализација кључни механизам за развој њихових установа.

Такође, договорене су даље активности и обавезе учесника пројекта. Одржати ће се двије обуке за БиХ учеснике, од 13.03. до 16.03.2017. године у Гхенту, Белгија, и од 02.04. до 06.04.2017. године у Порто, Португал.