Датум креирања 28 фебруар 2017
Штампа

Обавјештење за кандидате у вези са Јавним позивом за пријем волонтера у Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања (објављен у “Дневном листу” дана  30.01.2017. године као и на wеб страници Центра www.cip.gov.ba.) чија је пријава комплетна, благовремена и уредна.

Процедура провјере знања кандидата-интервју,  одржат ће се дана 06.03.2017. године, са почетком у 12:00 сати.

Мјесто одржавања провјере знања кандидата-интервју налази се у згради сједишта Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања, спрат I, сала преко пута канцеларије број 22, Кнеза Вишеслава бб (зграда Орца), Мостар.