Датум креирања 28 март 2017
Штампа

Представници Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања одржали су 09.03.2017. године Радионицу на Универзитету у Бихаћу.

Поред представника Универзитета у Бихаћу, Rадионици је присуствовао представник Министарства образовања, науке, културе и спорта Унско-санског кантона. Радионица је први у низу корака које Универзитет у Бихаћу, у сарадњи са Центром и надлежним Министарством, подузеo у циљу унапређења процедура признавања иностраних високошколских квалификација у циљу олакшавања академске, студентске и мобилности радне снаге.

Bihac Radionica 09.03.2017.Циљ Радионице је био да се академско особље Универзитета у Бихаћу, а које се бави питањима признавања, односно нострификације и еквиваленције образовних исправа, упозна са признавањем иностраних високошколских квалификација у складу са Конвенцијом Вијећа Европе/УНЕСЦО-а о признавању квалификација у високом образовању у европској регији, њеним пратећим документима, као и другим документима Европског простора признавања (ЕАР).

На крају Радионице закључено је да је неопходно да се интензивирају активности по питању измјене законодавства везаног за признавања иностраних високошколских квалификација у Унско-санском кантону, при чему надлежно Министарство образовања, науке, културе и спорта Унско-санског кантона може очекивати сву потребну помоћ Центра. Осим тога, измјене законодавства су у директној вези са остварањем резултата Пројекта "Јачање интернационализације високог образовања у Босни и Херцеговини" (СТИНТ пројекат), финансираног од Ерасмус+ програма Европске уније, а у коме учествују Центар и Универзитет у Бихаћу.