Датум креирања 17 јул 2017
Штампа

У Копенхагену (Данска) је од 25. до 27. јуна 2017. године одржан 24. заједнички годишњи састанак ENIC/NARIC мрежа. Осим представника Центра за информирање и признавање докуемната из области високог образовања, састанку је присуствовало 135 учесника из 46 земаља. Домаћини састанка су били Агенција за науку и високо образовање и Министарство за високо образовање и науку (ENIC/NARIC) Данске.

Након поздравних ријечи и уводног излагања домаћина, учесници су се кроз активност умрежавања упознали са колегама. Услиједила је тема састанка која је била Четврта индустријска револуција и њен ефект на рад ENIC/NARIC мрежа и признавање опћенито. Након двије презентације на наведену тему, учесници су подијељени у двије групе како би дискутовали о сљедећим темамам: Мрежа Гронигенске декларације – Утицај и важност за ENIC/NARIC мреже, Сигурније и олакшане праксе признавања – примјери добре праксе мрежа о дигитализацији процеса признавања и како евалуирати "нове облике учења", учење на даљину, међународне степене итд. (PARADIGMS, RENSA пројекат).

У послијеподневној сесији изабрано је 6 нових чланова ENIC бироа и NARIC савјетодавног одбора на период од двије године. Након тога, учесници су позвани да се придруже једној од пет радионица у вези подршке изградњи капацитета ENIC/NARIC мрежа:

  • Презентација система образовања Еритреје и Нигерије;
  • Приручник "FRAUDOC" о кривотвореним документима за евалуаторе увјерења;
  • Пилот апликације – промовисање ширег учешћа NARIC позивима;
  • Bachelor квалификације усклађене са Болоњом: U.S. насупрот европске перспективе;
  • Изазови признавања у MERIC регији.
  • Презентација система образовања Еритреје и Нигерије;
  • FRAUDOC – 50 нијанси признавања, сива зона између признатих високошколских установа и лажних установа;
  • Болоњски – предболоњски степени;
  • Аутоматско признавање и преносивост одлука о признавању.

Други Copenhagen 24th Meeting of the ENIC-NARIC Networksкруг радионица је био везан за нове изазове у поступцима признавања. Учесници су могли изабрати сљедеће теме:

У склопу радионице Болоњски – предболоњски степени, представник Центра је имао презентацију везану за стање академског признавања предболоњских квалификација. При томе се посебно осврнуо на STINT пројекат везан за израду модела академског признавања на јавним високошколским установама у БиХ.

Други дан почео је са вијестима везаним за квалификације избјеглица. Различите иницијативе и активности вршњачког учења су се одвијале задњих година везаних за признавање. Неке wеб странице осигуравају преглед наведених новости:

Изјава Комитета Лисабонске конвенције о признавању о избјеглицама: http://www.enic-naric.net/…/LRCC_Statement_on_the_recogniti…

Вијеће Европе: http://www.coe.int/…/education/recognition-of-refugees-qual…

Европска комисија: http://ec.europa.eu/…/migration/higher-education-refugees_en

ENIC/NARIC мреже: http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-…

#ENIC_NARIC #qualification #recognition #refugees #WelcomeRefugees

У склопу ове теме дате су информације о пилот пројекту о признавању квалификација избјеглица.

Након ове теме вођена је Оксфордска дебата на тему: требају ли ENIC/NARIC центри примјењивати и слиједити стандарде и смјернице унутар ENIC/NARIC мрежа.

Прије завршних ријечи, расправљано је о глобалној и међурегионалној сарадњи. UNESCO тренутно подржава настојања у вези израде и усвајања нове Глобалне конвенције о признавању високошколских квалификација. Комисија за израду нацрта Конвенције је основана и воде се консултације са државама чланицама у сарадњи с којима је израђен иницијални нацрт текста конвенције.

Сљедећи 25. састанак ће бити одржан у Прагу, Чешка Република, 2018. године.