Датум креирања 18 јул 2017
Штампа

У склопу Пројекта "Јачање интернационализације високог образовања у Босни и Херцеговини" (STINT пројекат), Свеучилиште у Мостару и Универзитет "Џемал Биједић" у Мостару били су домаћини састанка везаног за реализацију Пројектне активности 2.5. Радионица је одржана у Мостару, у просторијама оба универзитета, од 13. до 16. јуна 2017. године.  

Састанак јSTINT Project Mostar 14.06.2017 University Dzemal Bijedic of Mostarе почео са представљањем пројектних активности реализованих у првој и другој години пројекта те резултате истраживања везаног за интернационализацију студената и академско признавање иностраних високошколских квалификација. Након тога EU партнери представили су SWOT и компаративну анализу STINT Project Mostar 14.06.2017 University of Mostarтренутног стања везаног за интернационализацију и академско признавање квалификација на јавним универзитетима у БиХ, док су представници јавних универзитета представили своје стратегије интернационализације и индикатора интернационализације.

У другом дијелу првог дана састанка представљен је Пројектни пакет 4. те темплејт пилот активности и њихов план реализације.

Другог дана било је говора о значају интернационалног рејтинга универзитета, а представници Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета представили су нове критеријуме за акредитацију високошколских установа у БиХ са истицањем критеријума интернационализације.

На самом крају представљени су резултати интерних дисеминација пројектних активности свих пројектних партнера.

Сљедећи састанак планиран је за октобар 2017. године када ће се одржати Практична радионица у High Wycombe-у.