Датум креирања 27 јул 2017
Штампа

Представници Центра одржали су 03.07.2017. године, у склопу планираних активности обиласка земаља региона, а у циљу прикупљања информација о активностима институција других земаља везаних за студентску и академску мобилност, у Љубљани у просторијама Центра за мобилност и европске програме Републике Словеније (CMEPIUS) састанaк са представницима CMEPIUS-a. Једна од основних задаћа CMEPIUS-a је да прикупља и објављује информације о свим програмима студентске и академске мобилности тако да заинтересовани појединци на једном мјесту имају све информације.

cmepius-logo-introПри томе CMEPIUS координише активности са високошколским установама које шаљу студенте у иностранство, али и са студентима који долазе да студирају у Словенију. Осим тога CMEPIUS прати реализацију билетералних уговора потписаним између Словеније и других земаља. Везано за студентску мобилност измедју Босне и Херцеговине и Словеније постоји Билатерални споразум из 2014. године и на основу тог споразума 649 студената из Босне и Херцеговине студира у Словенији. Посјета је оцијењена као изузетно корисна јер се дошло до нових сазнања те коју корист мобилност може донијети студентима и академској заједници у БиХ. На самом крају представници CMEPIUS-a оставили су као могућност њихову евентуалну посјету Центру у октобру 2017. године.

Erasmus logoТакође, представници Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања боравили су 12.07.2017. године у једнодневној студијској посјети Фондацији Tempus Београд, Реpублика Србија. Циљ студијске pосјете је био да представници Фондације Tempus упознају представнике Центра са надлажностима Фондације и програмима мобилности студената и академског особља, као што су Erasmus +, Jean Monet, CEEPUS, односно радом Euroguidance, Europass и других европских мрежа, базом образовних могућности Образовање.рс и базом за стране студенте StudyInSerbia.rs. На крају посјете је договорено да представници Фондације Tempus узврате посјету Центру, а уколико буде могуће да присуствују и предстојећем Округлом столу, који Центар већ традиционално организује.