Датум креирања 22 септембар 2017
Штампа

Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања примио је допис Одјељења за образовање Владе Брчко дистрикта БиХ у вези са аутентичним тумачењем Правилника о поступку за оцјену услова за оснивање и почетак рада високошколских установа ("Службени гласник Брчко дистрикта БиХ", број: 44/15).

У допису је наведено сљедеће: „Везано уз предходне информације о статусу високошколских установа у Брчко дистрикту БиХ, те захтјева за аутентично тумачење члана 29. Закона о високом образовању у Брчко дистрикту БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 30/09) обавјештавамо Вас да на основу члана 21. Закона о Влади Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08, 14/10, 28/12 и 22/17), и члана 29. Закона о високом образовању у Брчко дистрикту БиХ, а у складу са чланом 31. Правилника о поступку за оцјену услова за оснивање и почетак рада високошколских установа(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 44/15), шеф Одјељења за образовање даје аутентично тумачење члана 25. Правилника о поступку за оцјену услова за оснивање и почетак рада високошколских установа: сматра да се акредитације издате високошколским установама Брчко дистрикта имају правно дејство и валидност управног акта све до окончања поступка издавања Рјешења о правовременом поднесеном захтјеву за реакредитацију високошколске установе Брчко дистрикта БиХ“.

У вези наведеног, Центар је у поступку ажурирања и измјене форме и садржаја информација о високошколским установама у Босни и Херцеговини у оквиру којих ће бити уврштене и високошколске установе из Брчко дистрикта БиХ.