Датум креирања 11 октобар 2017
Штампа

Представници Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања боравили су 28.и 29.09. 2017. године у Москви, Руска Федерација, како би присуствовали међународном семинару„Прекогранично образовање: трендови, перспективе и признавање“.

Семинар је одржан под покровитељством Федералног завода за надзор у области образовања и науке Руске Федерације. Међународном семинару је присуствовало око 50 представника међународних институција и националних информативних центара.

Учесници Семинара присуствовали су предавањима на којима се говорило о врстама и облицима прекограничног образовања, који укључују различите програме прекограничног образовања, односно дјеловање огранака и кампуса високошколских установа лоцираних у иностранству.

Током Cеминара расправљало се о питањима која су специфична за прекогранично образовање, преварама у међународном високом образовању, признавању квалификација избјеглим и расељеним лицима, транснационалном аспекту признавања квалификација из области медицинских наука те значају образовних установа у међународним удружењима.