Датум креирања 31 октобар 2017
Штампа

Трећа практична радионица у оквиру пројекта „Јачање интернационализације високог образовања у Босни и Херцеговини“ (СТИНТ пројекат) је одржана од 17. до 21.октобра 2017. године. Овај пут домаћин је био Buckinghamshire New University. Обука је била само за партнере пројекта из БиХ и била је у потпуности везана за интернационализацију. Представљени су различити аспекти интернационализације.

STINT Project Uxbridge 17.-21.10.2017Представници Buckinghamshire New University су представили своја искуства у вези квалитета и стандарда високошколског образовања у Уједињеном Краљевству, истраживања и етике, међународних пројеката, интернационализације и управљања финансијама. Buckinghamshire New University има јако добро партнерство са запосленима у јавном и приватном сектору и иновативнепрограме. Везано за осигурање квалитета, високо образовање у Уједињеном Краљевству је самоуправљајућеи није под управом владе. Пружаоци услуга високог образовања имају институционалнуаутономију као и интелектуалну и академску слободу за пружаоце услуга и појединце да стварају студијске програме и њихов садржај. Сви универзитети и неки алтернативну пружаоци услуга високог образовања имају овлашћење да додјељују диполоме. Други морају имати своје дипломе овјерене од стране других органа. На државном нивоу Уједињеног Краљевства постоји Агенција за осигурање квалитета у високом образовању (QАА) која осигурава академски квалитет и стандарде. QАА објављује и ажурира документ"Квалитет високог образовања у Уједињеном Краљевству", провјерава пружаоце услуга високог образовање, истражује жалбе од стране студената, академског особља и других заинтересованих страна на рачун академских стандарда и квалитета. Партнери из БиХ су, такође, информисани о извођењу докторских студија на Buckinghamshire New University. Buckinghamshire New University је такође веома активан на међународном плану и остварује сарадњу са више од 120 регионалих компанија и локалних власти за техничку помоћ, истраживање и обуку, такође је дио Ерасмус + билатералног споразума са више од 16 земаља (56 универзитета и 12 институција за обављање стажа) као и Оквирног споразума са више од 30 страних институција. Имају дугу историју рада са студентима на коју су поносни и образују високо квалификоване поједионце већ 125 година, а тренутно 92% њихових дипломанатаје или запослено или настављају образовање унутар 6 мјесеци.

Као главни закључак ове посјете споменули бисмо веома добру организацију Универзитета. Иако нема јаку државну подршку, Buckinghamshire New University опстаје захваљујући промјени наставних планова и програма, привлачењу домаћих и страних студената, јако доброј унутрашњој организацији, међународној сарадњи... Све ово је веoма захтјевно за јавне универзитете у Босни и Херцеговини али смјер који иде Buckinghamshire New University може послужити као добар примјер за то гдје треба да се усмјерава високо образовање у Босни и Херцеговини.

Сљедећи састанак ће бити одржан у Зеници од 28. новембра до 1. децембра 2017. године.