Датум креирања 03 новембар 2017
Штампа

Четврти регионални састанак ENIC/NARIC центара одржан је у четвртак, 19. октобра 2017. године, у Агенцији за знаност и високо образовање Републике Хрватске у Загребу. Сусрет се, већ традиционално, организује како би се расправиле актуелне теме везане уз признавање иностраних високошколских квалификација, с нагласком на изазове с којима се сусрећу државе у окружењу.

Cetvrti regionalni sastanak ENIC NARIC Mreza Zagreb 10 2017Тема овогодишњег састанка билa је признавање иностраних високошколских квалификација у контексту вањског, односно унутрашњег обезбјеђења квалитета у високом образовању, а учествовали су представници ENIC/ NARIC центара Хрватске, Словеније, Црне Горе и Босне и Херцеговине.

На крају четвртог регионалног састанка ENIC/NARIC центара донесени су сљедећи закључци:

  1. Како би се осигурао адекватан поступак признавања иностране образовне, посебно високошколске квалификације, у контексту обезбјеђивања квалитета у високом образовању потребно је критеријуме за вредновање иностране квалификације утемељити на неколико важних тачака:

- вањско обезбјеђивање квалитета високог образовања мора бити утемељено на јасним, стручним и формално дефинисаним националним, односно међународним критеријумима и поступцима,

- поступци вањског обезбјеђивања квалитета високог образовања проводе независна тијела, односно агенције,

- информације о акредитованим студијским програмима и високим училиштима су јасне и јавно доступне,

- учврстити реакредитованост студијског програма и високог училишта као један од кључних критеријума за вредновање иностране високошколске квалификације.

2. Даље унапређење сарадње ENIC/NARIC центара и националних институција за вањско обезбјеђивање квалитета.

3. Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања (ЦИП) Босне и Херцеговине ће радити на даљем продубљењу сарадње с Агенцијом за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета Босне и Херцеговине (HEA).

4. Предлаже се да се сљедећи регионални састанак ENIC/NARIC центара одржи у Београду.