Датум креирања 23 новембар 2017
Штампа

Одбор Конвенције о признавању високошколских квалификација у европскомрегиону (Лисабонска конвенција о признавању) одржао је Ванредну сједницу 14.11.2017. године у Страсбуру. Одбор је представио Препоруку о признавању квалификација избјеглица, расељених лица и лица у ситуацији сличној избјегличкој, која је усвојена на овом састанку.

Ова Препорука ће помоћи државама да имплементирају члан VII Конвенције којим се странке обавезују да ће олакшати признавање таквих квалификација, чак и онда када не могу бити у потпуности документоване.

Савјет Европе и UNESCО новим документом, такође,подстичу државe потписнице Конвенције да предузму ефикасне мјере како би обезбиједиле праведно признавање квалификација избјеглицама.

Дати право избјеглицама да искористе стечене квалификације у циљу запошљавања или наставка студија је важан корак у олакшавању ситуације избјеглица. Избјеглице, којима је омогућено да развијају и користе своје компетнције, могу наћи мотивацију упркос тешкој ситуацији. Одржаће и додатно развити своје компетенције што иде у прилог земљама у којима су смјештене избјеглице, а то ће бити предност за земље из којих долазе, приликом обнове њихових земаља, када и ако буду могли да се врате.

Посебан дио састанка био је посвећен примјерима добре праксе у признавању квалификација избјеглица и мишљењима кључних актера о овом питању. Представљен је и Европски квалификацијски пасош за избјеглице, биографски документ који је развио дански ENIC/NARIC, као и рад KIRON пројекту те став Међународног удружења универзитета (IAU).