Датум креирања 01 децембар 2017
Штампа

У склопу редовних годишњих активности, представници Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања боравили су 10.11.2017. године у Београду, у званичној посјети ENIC центру Републике Србије. Током посјете размијењене су позитивне праксе о процедурама признавања иностраних високошколских квалификација у Босни и Херцеговини и Републици Србији.

Током посјете било је говора о обезбјеђењу квалитета високог образовања у Босни и Херцеговини и у Републици Србији,проблемима у развоју квалификационих оквира, као и акредитацији високошколских установа и студијских програма те неријешеном статусу појединих високошколских установа у обе земље. Такође, посебно је истакнута потреба за оснивањем регионалне мреже центара.

На крају састанка је договорено да су овакви догађаји изузетно корисни те да се и у идућој години планира одржавање оваквог састанка.