Датум креирања 18 децембар 2017
Штампа

Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања објавио је нове Препоруке.

Препоруке о признавању иностраних високошколских квалификација у сврху запошљавања објављене су у „Службеном гласнику БиХ“, број: 81/17 од 10.11.2017. године. Препоруке су резултат настојања ЦИП-ада олакша признавање иноземних високошколских квалификација у БиХ и приближи праксе признавања европског простора признавања (EAR) надлежним органима за признавање у БиХ.

Препоруке се могу преузети овдје.