Датум креирања 18 децембар 2017
Штампа

У просторијама Универзитета у Зеници, 29.-30. новембра 2017. године, одржан је Други састанак конзорцијума у склопу Пројекта "Јачање интернационализације високог образовања" (STINT пројекат). Састанак је услиједио након три практичне радионице одржане код ЕУ партнера у пројекту, KU Leuven, Polytechnic Institute of Porto i Buckinghamshire New University.

Састанак је започео са кратким прегледом реализације активности у прве двије године Пројекта. Извјештај EACEA-e (Извршне агенције за образовање аудиовизуелну дјелатност и културу) о техничкој имплементацији Пројекта, односно оцјени Пројекта са "Фер" сматрана је од свих партнера у Пројекту као неодговарајућа. Иако су неке активности могле бити реализоване ефикасније, реализоване обавезе свих партнера су требале бити препознате и Пројекат квалификовати успјешнијим.

STINT project Zenica 29-30 November 2017На састанку је представљена екстерна контрола и мониторинг извјештај о пројектним партнерима из Босне и Херцеговине.

Након тога, јавни универзитети су представили тренутну ситуацију у вези нове стратгије интернационализације као и индикаторе за мјерење и оцјењивање интернационализације, док је Центар за информирање и признавање докумената из области високог образовања представио даље активности за имплементацију Модела признавање на свим универзитетима који учествују у Пројекту. Представник Центра је посебно истакао да је главна препрека за имплементацију Модела признавања законодавство из области признавања које представљају баријере за имплементацију Пројекта, јер нису усклађени са одредбама Лисабонске конвенције о признавању. Међутим, нити Центар нити партнери у Пројекту немају законске овласти којим могу присилити образовне власти да што прије промијене законодавство. Оно што би сви пројектни партнери могли да ураде је да подстичу образовне власти да измијене законодавство везано за признавање иностраних високошколских квалификација кроз директни индивидуални контакт те да планирају заједничке активности.  

Јавни универзитети представили су, такође, активности везане за креирање правилника о мобилности и водича о мобилности који требају да се усвоје од свих универзитета до краја Пројекта. Такође су презентовали пилот активности везане за имплементацију стратегије на универзитетима. Сви партнери су упознати о задовољству партнера кроз анализу представљену од Polytechnic Institute of Porto. На крају састанка јавни универзитети представили су интерну дисеминацију активности, док је Универзитет у Источном Сарајеву представио активности треће пројектне године.

Сљедећи састанак планиран је у Тузли у априлу 2018. године.