Датум креирања 22 децембар 2017
Штампа

У организацији Иницијативе за реформу образовања у Југоисточној Европи (ERI SEE) и Регионалног вијећа за сарадњу (RCC), два врло важна дешавања су одржана у Београду, 14. и 15. децембра 2017. године, односно Семинар о признавању академских квалификација и Први састанак Заједничке ERI SEE – RCC радне групе о признавању академских квалификација.

Seminar on Recognition of Academic Qualifications Belgrade 14 12 2017First Meeting of the Joint ERI SEE RCC Working Group on Recognition of Academic QualificationsПрви дан био је посвећен Семинару о признавању академских квалификација, који је окупио представнике министарстава образовања, ENIC/NARIC центара, високошколских установа, и студената из Босне и Херцеговине, Србије, Црне Горе, Албаније и Косова (име дефинисано UN резолуцијом 1244 из 1999. године). Сви учесници, гледано са позиције институције коју представљају, дали су преглед академског признавања као и препреке на које наилазе, политички и законодавни оквир, статистичке податке, изазове у признавању академских квалификација, студентска искуства са академским признавањем квалификација те кључне изазове са којима се студенти суочавају у контакту са ENIC/NARIC центрима или високошколским установама.

Други дан је био посвећен договору о Радној групи за признавање академских квалификација. Активности око признавања академских квалификација дате су у Вишегодишњем акционом плану регионалног економског простора (MAP), засноване на приоритетима датим у Стратегији развоја Југоисточне Европе до 2020. године и раду ERI SEE као дијелу ERI SEE програма рада. Радна група о признавању академских квалификација (WG RAQ) ће бити задужена за припремање заједничких регионалних активности да се осигура имплементација активности из MAP-а у циљу отклањања препрека за признавање академских квалификација. Специфично, WG RAQ ће радити на Нацрту приједлога о процедури олакшаног академског признавања високошколских квалификација, усвајању и имплементацији приједлога процедуре олакшаног признавања, успостављању подрегионалне мреже ENIC/NARIC центара, развоју заједничког онлине система за размјену информација те јачању сарадње и размјени информација између агенција за осигурање квалитета. WG RAQ-а ће чинити три представника сваке земље од којих најмање један треба да буде из ENIC/NARIC центра. Такође, договорен је Приједлог Плана рада за 2018.-2019. годину, и сви учесници могу послати додатне коментар на Приједлог у наредних седам дана. Други састанак WG RAQ-a требао би бити одржан у Тирани, Албанија, вјероватно у марту 2018. године.