Датум креирања 03 април 2018
Штампа

Представници Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања присуствовали су иницијалној конференцији Алумни асоцијације земаља Западног Балкана ( Kick-off Meeting of the Western Balkans Alumni Association-WBAA), која је одржана од 15. до 17.03.2018. године у Охриду, Македонија. Конференција је подржана од стране Европске комисије и окупила је преко 300 учесника, укључујући студенте, алумнисте, представнике високошколских установа, министарстава, агенција, представнике студентских организација, универзитетске професоре, као и представнике Европске комисије и тржишта рада.

Balkan Confluence 15-17 March Ohrid MacedoniaТоком Конференције представљено је дјеловање WBAA организације, њихових циљева, сврхе, структуре и планираних активности. Организовано је и седам тематских радионица, у два термина, а представници Центра присусвовали су двјема, и то: „Изазови у високом образовању у земљама западног Балкана“ и „Мобилност и запошљивост“. Такође, организовано је 6 националних радионица, односно свака од земаља учесница имала је своју тематску радионицу, гдје је било говора о проблемима мобилности у земљама Западног Балкана, као и о проблемима у области високог образовања уопште, осигурању квалитета и реакредитацији у Босни и Херцеговини. Током националне радионице представници Центра представили су своје дјеловање, како у Босни и Херцеговини, тако и у европском простору високог образовања и позвали све заинтересоване стране да користе услуге Центра.