Датум креирања 16 мај 2018
Штампа

У склопу редовних годишњих активности, представници Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања (у даљем тексту: Центар) посјетили су 23.04.2017. године NARIC центар Аустрије.

Питања као што су позиција оба центра и њихова видљивост, статус високошколских установа из Босне и Херцеговине везано за стручно и академско признавање високошколских квалификација у Аустрији, однос између предболоњских и болоњских квалификација у обе земље, Билатерални споразум између Аустрије и Босне и Херцеговине у области образовања, признавање претходног учења била су, између осталог, размотрена током састанка.

Studijska posjeta NARIC centru Austirje april 2018Током састанка, представници Центра су имали могућност да се упознају са online системом аплицирања у поступку признавања који користи NARIC центар Аустрије. Овај систем је олакшао рад особља и показао правац у ком запосленици Цнентра требају тежити у сљедећем периоду.

Представници Центра оцијенили су ову посјету врло успјешном, посебно због дугогодишњег искуства NARIC центра Аустрије те су позвали особље NARIC центра Аустрије да посјете Центар.