Датум креирања 16 мај 2018
Штампа

Представници Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања присуствовали су Почетном састанку ENIC/NARIC центара Јадранског мора. Састанак је одржан у Риму, 04.05.2018. године у просторијама CIMEA-e (NARIC центра Италије). Осим представника Центра, састанку су присуствовали представници ENIC/NARIC центара Италије, Хравтске, Словеније и Албаније, док представници ENIC центара Србије, Црне Горе и бивше Југословенске Републике Македоније, иако позвани, нису присуствовали састанку.

First Meeting AdReN Rome May 2018Главна идеја је да земље које припадају Јадранском мору успоставе регионалну мрежу као што је то случај са скандинавским и земљама Benelux-a, да би се размјењивале најбоље праксе у признавању иностраних високошколских квалификацијакао и да се олакша и побољша студентска и академска мобилност у региону Јадранског мора. Ова мрежа не би била изван оквира ENIC/NARIC мрежа. Постоји могућност да се ова мрежа финансијски подржи од Италије.

За вријеме састанка присутни су изразили своје задовољство са главном идејом и сложили се да би ова мрежа била врло корисна за све земље те да се не одустаје ако се појаве препреке у њеном успостављању. Главне теме рада мреже су предложене те би нека врста меморандума требала бити потписана између центара у наредном периоду.

Сљедећи састанак требао би бити одржан у Загребу, Хрватска, у децембру 2018. године, када ће више детаља о раду мреже бити познато.

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

T

Пријава корупције

report-corruption