Датум креирања 11 јул 2018
Штампа

У Прагу, Чешка Република, у просторијама Карловог универзитета, од 17. до 19. јуна 2018. године, одржан је 25. заједнички годишњи састанак ENIC/NARIC мрежа. На састанку је учествовало преко 160 представника ENIC/NARIC центара.

25 Joint ENIC NARIC Meeting Prague 17-19 June 201825 Joint ENIC NARIC Meeting Prague 17-19 June 2018 2Након поздравних и уводних ријечи, састанак је започео са темом о социјалној одговорности високошколских установа. Студент треба да има резултате учења везано за личну и социјалну одговорност и ово треба бити главни фокус образовања студента што се може постићи измјеном и развојем студијских програма. Иако је ова тема далеко од признавања, у скоријој будућности може бити реалистичан предмет евалуатора увјерења, захтјевајући у признавању квалификација социјалну димензију уграђену у саме квалификације. Осим ове теме, током јутарње сесије дискутовано је о изазовима Европског простора високог образовања (EHEA) и Болоњског процеса у свјетлу Паришког комуникеа. Истакнуто је да је осигурање квалитета кључ у развоју међусобног повјерења та да повећава мобилност и фер признавање квалификација и периода студија унутар EHEA.

У послијеподневној сесији, између осталог, дискутовано је о обезбјеђивању квалитета у мрежама. Наглашено је да обезбјеђивање квалитета побољшава властиту праксу и услуге ENIC/NARIC мрежа, усклађује рад мрежа и мреже постају значајније унутар EHEA. Представљена су и искуства појединих центара у вези њиховог учешћа u SQUARE пројекту: „Систем обезбјеђивања квалитета за ENIC/NARIC мреже“. Дискутовано је и о односу између признавања и обезбјеђивања квалитета те је истакнуто да су признавање и обезбјеђивање квалитета језгро болоњске сарадње.

Други дан је започео са више радионица које су помогле учесницима да добију сазнања о различитим аспектима признавања.

Посљедња сесија је била посвећена тренутној ситуацији везаној за Глобалну конвенцију, представљен је извјештај о признавању квалификација избјеглица као и Европском квалификацијском пасошу за избјеглице. Представљена је, такође, и иницијатива Европске асоцијације универзитета о инклузији избјеглица у високо образовање.

Сљедећи годишњи састанак ће се одржати у Келну, Њемачка, од 16. до 18. јуна 2018. године.