Датум креирања 30 август 2018
Штампа

Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања добио је од Министарства цивилних послова информацију везану за продужење важења Протокола између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Словеније о сарадњи у области високог образовања.

У информацији се између осталог наводи да је ранији Протокол о сарадњи у области високог образовања ("Службени гласник БиХ-Међународни уговори", број 03/15), потписан 25.07.2013. године у Сарајеву, закључен на пет студијских година (2013/2014., 2014/2015., 2015/2016., 2016/2017., 2017/2018.) те да су у складу са одредбама поменутог Протокола од студијске 2013/2014. године држављани БиХ изједначени са држављанима Словеније и Европске Уније у вези плаћања трошкова студија. Конкретно, након потписивања Протокола из 2013. године, студентима из Босне и Херцеговине не наплаћују се "школарине за странце" које су до тада плаћали у Словенији.

Такође у оквиру Центра за мобилност и европске програме образовања и оспоосбљавања Републике Словеније (CMEPIUS), сваке године је за држављане Босне и Херцеговине на располагању 18 мјесечних стипендија за студијско усавршавање на високошколским установама у Републици Словенији.

Након проведене процедуре 04.07.2018. године, размјеном дипломатских нота, продужено је важење протокола између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Словеније о сарадњи у области образовања до краја студијске године у којој ће Босна и Херцеговина постати чланица Европске уније.