Датум креирања 05 новембар 2018
Штампа

У циљу обиљежавања успостављања ERI SEE (Секретаријата Иницијативе за реформу образовања у Југоисточној Европи) у Београду је, 26. октобра 2018. године, одржана Тематска конференција под називом "Визија регионалне сарадње за квалитетно образовање и обуку", окупивши представнике најважнијих министарстава у региону, доносиоце одлука, имплементаторе политика, експерте из области образовања и обуке, као и међународне партнере (Европска тренинг фондација, Савјет за регионалну сарадњу, GIZ...), који су имали прилику да размијене ставове о побољшању квалитета образовања и обуке и наставе већ постојећи рад на регионалном нивоу.

ERI SEE Secretariat Launching and Thematic Conference Belgrade 26 october 2018Циљеви Конференције су били ширење и наглашавање регионалне сарадње као средства које придоноси бољем квалитету система образовања и обуке у региону као резултат социјалним и радним очекивањима његових грађана. Конференција је, такође, имала за циљ ширење разумијевања актуелних трендова у области осигурања квалитета уоштено, стручног и високог образовања.

Конференција је организована од Министарства образовања, науке и технолошког развоја Републике Србије (земља домаћин ERI SEE секретаријату) и ERI SEE секретаријата.

Представник Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања присуствовао је Конференцији те радионици везаној за Радну групу за признавање академских квалификација током послијеподневног дијела Конференције. Радна група треба да се састане неколико пута до јуна 2019. године и предложи Модел који ће олакшати признавање академских квалификација у региону.