Датум креирања 10 децембар 2018
Штампа

Последња радионица у оквиру пројекта "Јачање интернационализације у високом образовању у БиХ" (пројекaт STINT) одржана је у Генту од 27. до 29. новембра 2018. Домаћин састанка био је КУ Леувен. Теме ове радионице биле су критеријуми за процјену интернационализације јавних универзитета у Босни и Херцеговини. Сваки универзитет је имао прилику одабрати два критеријума интернационализације и представити извјештај о самовредновању који је спроведен на основу ова два критеријума у складу са Водичем за процјену квалитета интернационализације, који је развијен у оквиру пројекта STINT.

STINT Workshop Ghent 2Осим тога, сви пројектни партнери су представили своје планове везане за дисеминацију и одрживост плана у нацртној верзији. Представник Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања истакао је да ће Центар осигурати одрживост пројектних активности везаних за постуке академског признавања, будући да то спада у надлежност Центра.

Представник Центра је такође искористио ову прилику да представи нови Twinning пројекат Јачање институционалних капацитета за признавање квалификација у високом образовању, који је покренут у октобру 2018. са главним циљeм унапређења система за признавање иностраних високошколских квалификација како би се носиоцима таквих квалификација обезбједио приступ тржишту рада у БиХ.

Са овом радионицом завршене су све пројектне активноости уз свеобухватно мишљење да је овај пројекат покренуо веома важне активности везане за интернационализацију високог образовања у Босни и Херцеговини и може се сматрати као најбољи структурални пројекат у високом образовању до сада.

Коначна конференција ће се одржати у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине почетком априла 2019. године.