Датум креирања 10 децембар 2018
Штампа

У Паризу, у штабу UNESCO-а од 5. до 7. децембра одржан је први међувладин састанак о Глобалној конвенцији о признавању високошколских квалификација. Састанку су присуствовали представници из 137 земаља са правом гласа, као и 27 институција у улози посматрача.

У марту 2016. након одлуке Генералне конференције (38/Одлука12)UNESCOје успоставио Oдбор за израду нацрта у консултацији са државама чланицама ради израде Прелиминарног нацрта за Глобалну конвенцију о признавању високошколских квалификација. Узимајући у обзир повратне информације од држава чланица након почетних консултација у мају и јуну 2017., Oдбор за израду нацрта је завршио прелиминарни нацрт у јуну 2017. У новембру 2017. Генерална конференција је одобрила наставак поступка разраде, укључујући и даљње консултације са државамa чланицама и релевантним актерима као и међувладине састанке стручњака, позивајући при томе све државе чланице UNESCO-a.,

First Interngovernmental Meeting Paris Global Convention 1First Interngovernmental Meeting Paris Global Convention 2
Други круг консултација је започео у марту 2018. и резултирао је коментарима од 68 држава чланица и 9 актерских организација. На основу повратних информација Секретаријат је представио приједлог да нацрт Глобалне конвенције буде разматран на међувладинiм састанцима стручњака.

Технички и правни стручњаци, именовани од стране држава чланица и придружених чланова UNESCO-a, као и посматрачи из држава нечланица и други актери састали су се на првом Међувладинoм састанку о Глобалној конвенцији о признавању у високом образовању.

Нацрт глобалне конвенције се састоји од 25 чланака. Сваки парагрф је разматран веома детаљнo од стране присутних и у неким случајевима није се могао постићи консензус, тако да су се параграфи усвајали гласањем . У појединим параграфима, гдје су била потребна додатна објашњења, посебна група стручњака је разматрала и припремала коначни нацрт за други међувладин састанак. Током састанка приказани су различити приступи из различитих региона. Европске земље су имале готово исто мишљење везано за све аспекте Глобалне конвенције, и истакле су да ова конвенција треба бити обавезна за све земље, а посебно је наглашено да признавање претходног учења треба бити важан дио овe Глобалне конвенције. Од 25 чланака 18 их је разматрано, док ће остали бити разматрани на другом састанку, након чега ће услиједити коначна расправа.

Други међувладин састанак одржаће се у марту 2019. године у циљу усвајања нацрта који ће бити поднјет на 40. Генералној конференцији за усвајање.