Датум креирања 10 јануар 2019
Штампа

У организацији Регионалног савјетаза сарадњу (RCC) у Тирани, Албанија, 13. и 14. новембара 2018. године, одржана је обука за преговарачке тимове који ће спровести преговоре о Споразуму о међусобномпризнавању стручних квалификација доктора медицине, стоматолога, архитеката и инжењера грађевине између 6 економија Западог Балкана. Обука је била први корак у процесу преговора, усмјерена на припрему преговарачких тимова за сам процес.

Током тренинга, стручњаци ЕУ представили су концепт стручне квалификације и систем признавања стручних квалификација као што је наведено у Директиви ЕУ 2005/36 / Е. Такође, дефинисан је концепт професионалних квалификација, посебно разлике академских квалификација, у складу са ЕУ Директивом 2005/36/EC о регулисаним професијама, представљени су системи признавања професионалних квалификација у складу с ЕУ Директивом 2005/36/EC. ЕУ експерти су дефинисали основне појмове регулисаних професија, аутоматско признавање, темељну логику и систем, као и кључни концепт назначен у Директиви – нпр. трајно или привремено оснивање; аутоматско или опште признавање; минимални услови обуке итд. Такође је представљен концепт минималних услова обуке као предуслова модела аутоматског признавања и импликације на наставне планове и програме релевантних факултета, као и органикојису укључении које су њихове улоге у системима признавања регулисаних професија. Учесници су представили своје тренутне националне праксе признавања стручних квалификација као и тренутачно образовање и оспособљавање за поједине професије. Процијенили су до које мјере тренутачно образовање и усавршавање одговарају минималним условима обуке наведеним у Директиви ЕУ 2005/36 / EC.

Током састанка представљен је концепт за базу података о регулисаним професијама у WB6, наводећи улоге и одговорности те временски оквир за оснивањебазе података за повратне информације и дискусију међу учесницима.. Тренинг у Тирани је прва активност спроведена у складу с договореним планом.

Очекивани исход преговора је закључивање Споразума о међусобномпризнавању који би успоставио заједничка правила за признавање стручних квалификација за подносиоце захтјева који имају професионалну квалификацију стечену у једној од земаља Западног Балкана, а који ће им омогућити приступ и обављање професије у једној од економија потписница Споразума.

Преговори и очекивани споразум о међусобном признавању стручних квалификација дио је вишегодишњег плана дјеловања на регионалном економском подручју (MAP REA), којег су прошле године договорили премијери регије у Трсту те ће бити финализован на Самиту у Пољској у јулу 2019. године.