Датум креирања 14 јануар 2019
Штампа

У организацији Савјетаза регионалну сарадњу земаља Југоисточне Европе (RCC) одржан је Први преговарачки састанак везан за Споразум о међусобном признавању професионалних квалификација доктора медицине, стоматолога, архитеката и инжењера грађевине. Састанак је организован у Црној Гори, Подгорица, 20. и 21.12.2018. године. Састанку су присуствовали представници шест економија: Црне Горе, Албаније, Бивше Југословенске Републике Македоније, Србије, Босне и Херцеговине и Косова (име дефинисано УН резолуцијом 1244 из 1999. године). Босну и Херцеговину су представљали представници Министарства цивилних послова БиХ, представник Министарства вањских послова БиХ и представник Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања.

RCC First Meeting Tirana Regulated Profession 2RCC First Meeting Tirana Regulated ProfessionТоком наведеног састанка детаљно је ревидиран општи текст Споразума који је сачињен од 22 чланка те пет прилога који ће се кроз сљедеће састанке детаљније разрађивати. Представници свих шест економија активно су дебатовали о ставовима везаним за аутоматско признавање професионалних квалификација доктора медицине, стоматолога, архитеката и инжењера грађевине с нагласком на важност питања о привременом/повременом или сталном обављању професије, интерним прописима свих шест економија везаним за дозволе боравка за странце, о трајању лиценци одређених професија, нивоу знања енглеског језика и језика земље у којој се признавање тражи те свим другим питањима која су битна за проналажење заједничких рјешења како би се омогућило олакшано (аутоматско) признавање горе наведене четири професије.

Преговори се настављају од 21. до 23.01.2019. године у Скопљу, Бивша Југословенска Република Македонија. Осим наведеног планирана су још четири састанка којима би се окончали преговори и резултовали потписивањем Споразума у јулу 2019. године у Пољској.