Датум креирања 12 фебруар 2019
Штампа

Представници Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања су присуствовали су другом састанку ENIC/NARIC центара Јадранске области. Састанак је одржан у Тирани, 30. јануара 2019. године, у просторијама Министарства образовања, спорта и омладине Републике Албаније. Поред представника Центра, састанку су присуствовали и представници ENIC/NARIC центара Италије и Албаније.

AdReN Meeting Tirana Second MeetingНа састанку је разговарано о даљим корацима у вези са успостављањем мреже ENIC/NARIC центара (AdReN мрежа) Јадранске области. Представници NARIC центра Италије обавиjестили су да се веб страница мреже развија тако да јеразматран садржај веб странице. Разматрана су и питања од интереса за даљи рад AdReN мреже. Истакнуто је да би анализа рада свих центара у вези са главним одредбама Лисабонске конвенције о признавању била веома корисна за разумијевање рада свих центара. Мапирање свих квалификација на систематском нивоу између чланова АдРеН мреже може бити тема за наредне састанке, што ће даље водити ка мапирању квалификација на поднивоима.

Сљедећи састанак AdReN мреже planiran je да се одржи у оквиру годишњег састанка ENIC/NARIC мрежа у јуну у Њемачкој.