Датум креирања 27 март 2019
Штампа

У оквиру Twinning пројекта под називом „Јачање институционалних капацитета за признавање квалификација у високом образовању“ са Босном и Херцеговином као земљом кориснициом и Хрватском, Францускоми Летонијом као земљама чланицама, представници Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања (ЦИП) посјетили су Twinning партнере у Летонији, односно Academic Information Centre (AIC) у Риги.

Latvia 2Latvia 1Током студијске посјете запосленици ЦИП-а су имали приликуда се упознају са системом образовања у Летонији, квалификацијским оквиром, принципима осигурања квалитета у високом образовању, процедурама издавања дозвола и акредитације високошколских установа. Размјена искустава и добрих пракси у области признавања иностраних високошколских квалификација је била посебно значајна. Општи закључак у вези са процедурама признавања у оба центра био је да постоје исти критеријуми који се односе на признавање формалних квалификација, узимајући у обзир трајање студија, ниво квалификације, оптерећење, исходе учења, али и квалификације стечене кроз заједничке програме, транснационално образовање. Оба центра користе квалификацијски оквир у земљама у којим постоји како би позиционирали квалификацију на истом нивоу у поступцима признавања.

Такође, двије највеће високошколске установе представиле су своје праксе признавања неформалног и информалног учења и организовале обилазак универзитета, гдје су представили иновативни пруступ у учењу на универзитетима у Летонији. Ове праксе признавања, ако се узму у обзир различити начиниучења, могу бити позитиван примјер за уређење ове облaсти у Босни и Херцеговини, посебно ако су поступци признавања неформалног и информалног учења транспарентни и квалитетно осигурани, онда такво образовање и учење се вреднује и признаје исто као и било које образовање. Међутим , предуслов за имплементацију летонијског модела у признавању различитих начинаучења је промјена свијести академске заједнице и политика образовања.

Latvia 3Latvia 4Представници Центра су били посебно импресионирани напретком Летоније када је у питању проналажење одговарајућих база података и информација о образовању. Босна и Херцеговина још увијек нема свеобухватну базу података са различитим информацијама о високом образовању и подацима о процедурама признавања. Због сложене структуре Босне и Херцеговине и непостојања базе података , није познат тачан број захтјева за признавање у Босни и Херцеговини, нити преглед земаља у којима су додијељене стране квалификације, да ли је одлука позитивна или негативна итд. Летонијски примјер организације може послужити као смјер у којем би се требали организовати статистички подаци у области образовања у Босни и Херцеговини.

Такође, када је ријеч о осигурању квалитета, Летонија има веома добро организован систем лиценцирања и акредитације студијских програма, како јавних тако и приватних. Овај систем је веома сличан осигурању квалитета у Босни и Херцеговини, почевши од регистрације високошколске установе и добијања лиценце за извођење високог образовања, те провјеравања осигурања квалитета у раду високошкослке установе. Главна разлика са становишта Центра је да су поступци акредитације развијенији у односу на поступке акредитације у Босни и Херцеговини.

У Летонији посебна пажња се посвећује студентској и академској мобилности, тако да имају око 10% страних студената, а на два највећа универзитета, која су представници Центра посјетили, тај проценат износи 18% (већина страних студената долази из Индије, бивших совјетских република и Непала). Током састанка на универзитетима представљени су њихови напори да привуку стране студенте. Извршене су различите анализе како би се открило које земље и профили студената би могли имати интереса за студирање у Летонији.

Latvia 5Latvia 6Летонијски ENIC/NARIC центар AIC је организован као фондација. У оквируAIC-а дјелује агенција за осигурање квалитета у високом образовању. AIC се финансира из буџета, дијелом од властитих прихода (наплаћују мишљења и препоруке за признавање) и дијелом од међународних пројеката и других прихода. Посебно је инересантно то што имају одвојено одјељење за међународне пројекте, које се финансира из пројеката, док радници у овом одјељењу раде на одређено за вријеме трајања пројекта. Захваљујући овом одјељењу AIC учествује у великом броју међународних пројеката и њихова је препорука да се искористи што више прилика за аплицирање на међународне пројекте, а посебно оне које финансира ЕУ. Ови пројекти су значајни за све институције и отварају нове видике.

Регулисане професије у Летонији су у потпуности уређене законом и великим бројем подзаконских прописау складу са директивама ЕУ, а постоји и посебна база података. Летонијски ENIC/NARIC –AIC има улогу контакт-тачке, објављује и доставља информације о регулисаним професијама, прима захтјеве, те даје мишљења у форми изјаве по захтјевима за признавање регулисаних професија, а коначну одлуку доносе надлежни органи.

Latvia 7На крају, можемо рећи да је студијска посјета надмашила наша очекивања, да нам је била изузетно корисна, да ћемо информације и сазнања до којих смо дошли настојати примјенити у нашој пракси, колико нам наше ограничене надлежности, недостатак људских ресурса и сложено уређење БиХ буду дозвољавали.

Наш ошти утисак је да је Босна и Херцеговина нажалост далеко испод стандарда и достигнућа Летоније у областима које смо навели, али може нам послужити као позитиван примјер за промјене у високом образовању у осигурању квалитета, развијању квалификацијског оквира, имплементацији ЕУ директива о професионалним квалификацијама итд .

Посебно нас је задивило гостопримство, љубазност и организованост наших домаћина.