Датум креирања 27 мај 2019
Штампа

Шести састанак Заједничке ERI SEE–RCC радне групе о признавању академских квалификација је одржан у Бриселу 13. маја 2019. године, у организацији Регионалног Савјета за сарадњу (RCC). Састанку су присуствовали представници министарстава и ENIC/NARIC центара из Босне и Херцеговине, Србије, Црне Горе, Сјеверне Македоније, Албаније и Косова ( име дефинисано УН Резолуцијом 1244 из 1999.године).

Brussels Sixth Meeting of the Joint ERI SEE RCC Working Group on RecognitionBrussels Sixth Meeting of the Joint ERI SEE RCC Working Group on Recognition 2Главни дио састанка био је посвећен Нацрту декларације о признавању академских квалификација. Расправљало се се о одредбама које се односе на признавање кратких квалификација првог циклуса, bachelor и мастер квалификацијамакао и о улози RCC-а, посебно у погледу даљег напретка у овој области. Након свеобухватне анализе, договоренa је финална верзија декларације који ће бити послатa свим земљама на завршно одобравање. Декларација ће бити дио Шестог годишњег самита Берлинског процеса који ће се одржати у Познану 4. и 5. јула 2019. године.

Презентован је и напредак у изради Заједничког информационог система који ће олакшати признавање квалификација не само из поменутих земаља.

Декларација не укључује одредбе које се односе на признавањe докторских квалификација као и предболоњских квалификација о чему ће се разговарати на сљедећем састанку Радне групе који је предвиђен да се одржи у септембру 2019. године.