Датум креирања 27 мај 2019
Штампа

Пети преговарачки састанак о споразуму о признавању професионалних квалификација доктора медицине, стоматолога, архитеката и грађевинских инжињера одржан је у Бриселу, 14 маја 2019. године у организацији Регионалног вијећа за сарадњу (RCC). Делегације 6 економија из Босне и Херцеговине, Србије, Црне Горе, Сјеверне Македоније, Албаније и Косова (име дефинисано УН Резолуцијом 1244 из 1999.године) учествовале су на састанку.

Brussels Fifth Negotations Meeting Regulated Professions in WB6Brussels Fifth Negotations Meeting Regulated Professions in WB6 2У циљу подстицања мобилности професионалаца, делегације 6 економија су покушале пронаћи најбоља рјешења за признавање 4 поменуте професије до Шестог годишњег самита Берлинског процеса који ће се одржати у Познану 4. и 5. јула 2019. године. Иако је преостао само један мјесец до састанка у Познану, нека круцијална питања су још отворена.

Кључно питање које ће бити доста тешко испреговарати је да ли ће споразум бити потписан као самостални или споразум унутар CEFTA-e (Централноевропска зона слободне трговине). О овом питању постоје различита мишљења тако да ће делегације требати додатне консултанције у својим земљама.

Друго важно питање је обим споразума, односно да ли ће се споразум тицати само грађана ових 6 економија или ће грађани ЕУ бити такође укључени.

Треће питање је језичка баријера, о којој се није разговарало током састанка. Већина економија дијели мишљење да је потребан одређени ниво језика, зависно од професије.

Додатно питање за Босну и Херцеговину тиче се статуса високошколских установа, јер Споразум обухвата само јавне високошколске установе, а у Босни и Херцеговини нема подјеле високошколских установа на јавне и приватне.

До самита у Познану требало би одражати два додатна састанка у јуну, али су све делегације и представници RCC-a свијесни чињенице да је распореед доста тијесан и да ће све бити врло захтјевно, посебно због сложених процедура одобравања економија, ако би се споразум потписао.