Датум креирања 07 новембар 2019
Штампа

У склопу Twinning пројекта између Босне и Херцеговине, као државе кориснице и Хрватске, Француске и Летоније, као држава чланица, под називом „Јачање институционалних капацитета за признаваје квалификација у високом образовању у БиХ“ представници Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања (у даљем тексту ЦИП) су посјетили Twinning партнера у Француској, Centre for International Pedagogical Studies (CIEP) у Паризу.

Током студијске посјете, запосленици ЦИП-а су имали прилику да стекну знање о француском образовном систему, квалификацијском оквиру, принципима осигурања квалитета при извођењу регулисаних професија и рјешењима за различите проблеме овог пројекта.

Twinning Study visit Paris 13-19 October 2019Први састанак је одржан с представником Предсједничке конференције француских универзитета. Најзначајнији подаци о француском систему високог образовања, представљени на овом састанку, су 73 јавна универзитета, 3500 јавних и приватних високошколских установа, 30-40 највећих школа инжењерства, 2 600 000 студената, од којих су 350 000 инострани студенти. Највећи број иностраних студената долази из САД-а, Уједињеног Краљевства, Аустралије и Њемачке. У саставу

Конференције постоје различите комисије за истраживање, финансије , вањске послове, социјална питања студената, као и одбори за медицину, право и интегритет. Расправљало се о начинима како привући стране студенте, и установљено је да стопа запошљивости и висок ниво науке највише привлаче стране студенте. Запошљивост је најважнија за први циклус високог образовања, док је за докторске студијске програме наважнији висок ниво науке. Што се тиче односа образовања и политике, Конференција је била под управом Министарства за образовање, сада је Конференција независна, међутим и даље одржава односе и сарадњу са Министарством.

 

Twinning Study visit Paris 13-19 October 2019 2У поподневној сесији посјећен је француски ENIC/NARIC центар. Представници центара размијенили су најбоље праксе. Током посјете посвећена је посебна пажња онлајн систему за пријаве под називом „Phoenix“. Овај систем је добро структуисан и олакшава процедуру признавања.Овај систем би био велики изазов у развијању процедура признавања у Босни и Херцеговини, као и средство за њихово олакшавање. Друга веома важна предност је то што одлуке о признавању нису правно обавезујуће и Босна и Херцеговина би требала та тежи ка томе да издаје само изјаве које би садржале основне информације о правима која инострана квалификација даје у земљи порјекла.

 

Twinning Study visit Paris 13-19 October 2019 3Други дан је био посвећен посјети француског Министарства образовања. Расправљало се о процедурама академског признавања и установљено је да постоје различити приступи и процедуре међу универзитетима, као и различита интерпретација главног принципа Лисабонске конвенције. Министарство образовања може само савјетовати универзитете, који имају потпуну слободу у развијању процедура академског признавања. Како би се побољшале процедуре академског признавања у Француској, основана је радна група која се састоји од представника министарстава, ENIC-NARIC центра и универзитета. Што се тиче признавања стручних квалификација постоје посебне процедуре за сваку појединачну професију и сложеност у поступцима признавања зависи од професије.

 

Twinning Study visit Paris 13-19 October 2019 4Образовање је један од главних приоритета у Француској. Из тог разлога развијена је платформа за приступ високом образовању гдје студенти могу изразити свој интерес на којим универзитетима би жељели студирати, а универзитети могу одабрати оне кандитате који им најбоље одговарају. Као резултат тога овај приступ је показао позитивне резултате на универзитетима. Што се тиче размјене студената, Француска је потписала мулитирателарне споразуме и споразуме о признавању са многим земљама.

Трећи дан је био посвећен осигурању квалитета квалификација и студијских програма. Прво је посјећена институција „France Competences“, која је нови руководилац у Француском квалификацијском оквиру и његовом односу са високошколским установама. Ова институција за свој рад одговара Министарству рада и другим партнерима попут државе, региона.. Има 70 запосленика, од којих се 25. бави квалификацијама. Током расправе истакнутно је постоје три генерације у развоју Француског квалификацијског оквира, почевши од 1972. Друга генерација је почела 2002. и заснива се на двије врсте квалификација, формалним квалификацијама и квалификацијама које су

засноване на компетенцијама, а такође су уведени и нивои квалификација. Да би се покренуо нови студијски програм мора се проћи кроз двије фазе провјере квалитета, прву проводи Министарство образовања у вези законске испуњености, а другу проводи France Competences у сврху задовољавања потреба тржишта рада. Главни задаци ове институције су регулисање цијеложивотног учења и приправништва, квалитета студијских програма и поједностављивање система цијеложивотног учења.

 

Twinning Study visit Paris 13-19 October 2019 5Друга по реду инстуција била је „High Council for Evaluation of Research and Higher Education (HCERES)“. То је највећа институција која се бави осигурањем квалитета високошколских установа и студијских програма. Сваке године акредитују око 1050 студијских програма и 50 високошколских установа. Основана је од стране Француског парламента, независна је и има 102 радника. Главни циљ њиховог рада је континуирани развој у осигурању квалитета на високошколским установама путем институционалне стратегије.

 

Након тога представници Центра су посјетили „Commission des titres d'ingenieur (CTI)“ која је основана 1934. То је тијело надлежно за извођење процеса евалуације, што доводи до акредитације институција које додијељују инжењерску квалификацију"titre d'ingenieur дипломе". Специфичност CTI се огледа у томе што се састоји од једнаког броја чланова из академске заједнице и индустрије (по 16 чланова). Чланове именује Министар високог образовања. Нихов рад је волонтерски и укључени су у изради нацрта референтних докумената за инжењерске програме, учествују у процесима евалуације, одлучују о исходима акредитације и комуницирају са актерима. Уз то, још 50 стручњака пружа помоћ у областима своје стручности попут инжењерства, науке, образовања, међународних односа и осигурања квалитета. Између осталог надлежни су за поступке акредитације француских и иностраних високошколских установа, дефинисање генеричког профила инжењера, израду стандарда и смјерница, савјетовање у вези инжењерске професије и образовања, дјеловање у корист инжењерских и стручних квалификцаија, потврђивање квалитета, што значи да је CTI оснивајући члан Европске мреже з акредитацију инжењерског образовања (ENAEE) и овлаштен је да додјељује европску потврду квалитета за инжењерске студијске програме, ЕURР-АCЕ потврда.

Twinning Study visit Paris 13-19 October 2019 6На крају студијске посјете било је очигледно да Француска улаже много у реформе и развој високог образовања. Новооснована France Competences је само потврда таквог става. Радници из различитих институција су посвећени промјенама, што је и примјетно ис многих иницијатива током посљедних година. Институцијама је дата независност, али ипак постоји одређена врста контроле од стране државе, што је веома позитиван приступ гледајући из перспективе БиХ. Узимајући у обзир овај веома велики образовни систем није лако пронаћи успоредбу са тренутном ситуацијом у всоком образовању у БиХ. Али из микро перспективе, што се тиче признавања квалификација, БиХ би требала да тежи ка преласку са правно обавезујећег признавања на издавање изјава. Уз то, требао би се увести и онлајн систем за подношење захтјева. Што се тиче генералних образовних реформи у БиХ потребна су додатна средства, инстутиционлни и људски капацитети и посвећеност свих актера како би се попољшало високо образовање, што ће бити потребно у скоријем временском периоду.