Датум креирања 07 новембар 2019
Штампа

Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања је организовао Округли стол на тему Примјена Мапе пута за имплементацију ЕУ Директиве о регулисаним професијама 2005/36/ЕC и 2013/55/ЕU. Округли стол је одржан 9. октобра 2019. године у хотелу „Мостар“, у Мостару. Поред представника ЦИП-а, Округлом столу су присуствовали представници сектора образовања и здравства, Министарства цивилних послова БиХ, жупанијских/кантоналних министарстава образовања, Федералног министарства образовања и науке, менаџерица Компоненте 3 Пројекта „Јачање сестринства у Босни и Херцеговини (ProSeS)“ те представници Twinning пројекта „Јачање институцијских капацитета за признавање иностраних квалификација у високом образовању у БиХ“. Циљ овог скупа је био да се учесници упознају с тренутачним стањем у вези провођења Мапе пута и са активностима које нам предстоје како би се извршили задаци планирани Мапом пута.

Round Table Mostar 09.10.2019. 1Round Table Mostar 09.10.2019. 2Током Округлог стола представљени су задаци контакт тачки и субконтакт тачки, координатора те досадашње активности које су проведене у циљу имплементације Мапе пута, представљено је извјешће са TAIEX радионица које су организоване за бабице, медицинске сестре, докторе стоматологије и медицине. Менаџерица Компоненте 3 Пројекта „Јачање сестринства у Босни и Херцеговини (ProSeS)“ је представила пројектне активности те приказала видео Пројекта. Такођер, представљени су резултати ТАМ мисија о регулисаним професијама те активности које су подузеле субконтакт тачке у реализацији активности предвиђених Мапом пута.

Током дискусије оцијењено је да се не посвећује довољно пажње на активности које су прописане Мапом пута те да се од њеног усвајања урадило јако мало. Како би се овај документ у цијелости имплементирао, као и сви они које Босна и Херцеговина усвојила и потписала, потребно је

максимално залагање и посвећеност свих учесника, али исто тако и висок степен међусобне сарадње и спремности на заједнички рад, размјену искустава и прихваћање најбољих домаћих и међународних искустава.

 

На крају Округлог стола донешени су сљедећи закључци:

 

  1. Потребно је интензивирати комуникацију и сарадњу учесника из сектора образовања, рада и запошљавања и здравства у све наредне активности у проведби Мапе пута;
  2. Апелује се на све именоване субконтакт тачке за обављање активности за које су именовани;
  3. Именованим субконтакт тачкама поновно доставити све релевантне документе везано за Мапу пута;
  4. Предлаже се да сва надлежна министарства у своје годишње програме рада за 2020. годину уврсте активности утврђене одлукама Савјета министара о усвајању Мапе пута;
  5. Размотрити могућност интензивирања међусекторских састанака у циљу праћења имплементације обвеза предвиђених Мапом пута;
  6. Наредни састанак посветити договору о изради листе регулисаних професија уз представљање примјера ХНЖ-а као модела за израду исте.