Датум креирања 14 јануар 2020
Штампа

Шести регионални састанак ENIC/NARIC центара је одржан 12.12.2019. године у Љубљани, Словенија, у Министарству образовања, науке и спорта Републике Словеније. Регионални састанци организују се сваке године с циљем размијене најбоље праксе, поузданих, релевантних и тачних информација о тренутним важним темама из области признавања иностраних високошколских квалификација те договора око активности које се требају подузети за рјешавање одређених текућих проблема и успостављање комуникације са земљама регије које не судјелују на овим састанцима.

Sixth Regional Meeting of ENIC-NARIC centres LjubljanaОсим Словенског ENIC/NARIC центра, који је ове године био организатор и домаћин, на састанку су судјеловали и представници ENIC/NARIC центара Републике Хрватске, Босне и Херцеговине те Косова (име дефинисано UN резолуцијом 1244 из 1999. године).

Теме Шестог састанка биле су:

1. Тренутни изазови у поступцима признавања

Представници свих центара описали су на који начин поступак признавања иностраних квалификација је организован у њиховим државама, укључујучи и Косово*, након чега је закључено да сви центри на сличан начин врше вредновање квалификација. Неки центри су тијела за признавање те издају коначно рјешење о признавању, док неки центри издају мишљење или препоруку о признавању надлежним тијелима за признавање у њиховим државама. Док се Словенски ENIC/NARIC центар бави признавањем и средњошколских квалификација, остали центри се баве признавањем искључиво високошколских квалификација. Расправљало се о потреби провјере вјеродостојности квалификација у поступцима признавања, с обзиром на повећан број откривених кривотворених диплома у посљедње вријеме. Такође, оно што је врло важно за све судионике, јесте усуглашеност са законима о заштити личних података (GDPR) те је закључено да је ово тема која ће засигурно бити изазов у будућности.

2. Осигурање квалитете у високом образовању

Као главни критеријум у поступку признавања иностране високошколске квалификације, у свим државама и Косову, узима се у обзир акредитација високошколске установе која је додијелила квалификацију. Акредитацију високошколској установи додјељује матична држава у којој високошколска установа изводи образовање. Признају се искључиво акредитоване високошколске установе, а за Босну и Херцеговину се истакло да се признају установе које су акредитоване те које су уписане у регистар акредитованих високошколских установа Агенције за развој високог образовања и осигурање квалититетa БиХ (HEA).

3. Кривотворене дипломе и свједоџбе

Током састанка истакнуто је да је у посљедње вријеме откривен све већи број лажних/кривотворених диплома.

Кривотворена диплома представља кривотворену образовну исправу која није стечена на легалан начин, гдје лице није похађала наставу нити је на било који начин стекло знања, вјештине и компетенције које би се требале додијелити том високошколском квалификацијом те коју, у коначници, уопште није издала високошколска установа.

У постпуку признавања, већина центара тражи оригиналне документе на увид, док ENIC/NARIC центар Босне и Херцеговине у сваком поступку вредновања квалификације изврши и провјеру вјеродостојности исте.

Провјере вјеродостојности су дуготрајнији поступци те дужина трајања признавања зависи о брзини прибављања информације о вјеродостојности квалификације, а понекад се овај поступак и наплаћује. ENIC/NARIC центар Босне и Херцеговине се труди да у што краћем року прибави ове информације користећи сва комуникацијска средства и мреже којима располаже као дио ENIC/NARIC мрежа и користећи контакте које је успоставио са институцијама у другим државама, све са сврхом побољшања квалитете поступака признавања у Босни и Херцеговини.

4. Saradnja ENIC/NARIC centara regije

Током састанка расправљало се о билатералним и мултилатерним споразумима о признавању, при чему је Словенија наговијестила свој улазак у пројекат ENIC/NARIC центара Јадранског подручја (AdReN), а који је Босна и Херцеговина, уз Албанију и Италију као водитеље пројекта, већ подржала, а очекује се придруживање Републике Хрватске. Закључено је да овакве врсте пројеката знатно доприносе развоју људских знања и вјештина у пословима којима се ENIC/NARIC центри баве, и да је потребно оснажити људске капацитете у свим уредима

Уз све наведено, сви ENIC/NARIC центри су се усагласили да је одржавање регионалних састанака посебно битно те да се надају да ће се у будућности овим састанцима придружити и активно учествовати представници ENIC/NARIC центара Црне Горе, Сјеверне Македоније и Републике Србије.

Мјесто одржавања Седмог регионалног састанка бит ће накнадно договорено.

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

Пријава корупције

report-corruption