Датум креирања 10 фебруар 2020
Штампа

Дводневни састанак "Имплементација MAP REA (Вишегодишњи акциони план регионалне економске области Западног Балкана): Признавање академских квалификација и системи обезбјеђења квалитета Западног Балкана" одржан је у Тирани, Албанија, 4.-5. фебруара 2020. gодине. Састанку су присуствовали представници Босне и Херцеговине, Албаније, Србије, Црне Горе, Сјеверне Македоније и Косова (име дефинисано UN резолуцијом 1244 из 1999. године). Делегацију Босне и Херцеговине чинили су представници Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања (ЦИП), Министарства цивилних послова и Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета.

MAP REA Meeting in Tirana 4-5 February 2020 2Састанак је започео са уводним обраћањем замјеника министра Министарства образовања, спорта и младих Републике Албаније. Прва тема састанка била је договор о даљим корацима у вези прихваћања након одобравања, Декларације о признавању академских квалификација у земљама Западног Балкана,у Познану, јули 2019. године, уз примједбу Републике Србије на текст Декларације. Договорено је да би се на експертском нивоу требао наставити рад на међусобном признавању болоњских високошколских квалификација стечених након завршетка трећег циклуса, као и свих предболоњских квалификација. Након одобравања свих учесника, договорена је израда Компаративне студије о постојећим националним квалификацијским оквирима у државама Западном Балкану као и утврђивање статуса и позиције свих високошколских квалификација, а што би било корисно у процедурама признавања.

Након ове теме, представљени су статистички подаци о броју захтјева за признавање у државама Западног Балкану. Представник ЦИП-а представио је онлине базу података о процедурама признавања у Босни и Херцеговини, урађену током имплементације Twinning пројекта "Јачање институционалних капацитета за признавање квалификација у БиХ". Садржај базе података може бити позитиван примјер за друге државе приликом развоја базе података.

У послијеподневном дијелу састанка, представљене су посљедње информације о Заједничком информационом систему (JIS) који ће олакшати процедуре признавања на Западном Балкану. JIS је још у фази тестирања, а на састанку су договорени званичан назив JIS домене као и контакт детаљи. Када се рад на JIS-у заврши, иста ће имати поређење квалификација на системском нивоу што ће такође олакшати процедуре признавања на Западном Балкану.

MAP REA Meeting in Tirana 4-5 February 2020Други дан је био посвећен обезбјеђењу квалитета на Западном Балкану. Учесници су представили тренутну ситуацију у вези стања и статуса акредитацијских агенција на Западном Балкану. Главни закључци, проистекли након презентација су да агенције нису довољно независне, нема довољно баланса између правних прописа и прописа агенција, односно агенције немају аутономију да мијењају кључна питања у процедурама акредитације, веома је тешки пронаћи довољан број експерата за екстерни аудит на високошколским установама те како исте обучити. Такође је договорено да до краја године све агенције прођу ″Mock″ преглед стања у коме се налазе у вези испуњености критерија за чланство у међународним организацијама, а који би финансираlо од Регионалног вијећа за сарадњу.