Састанак са представницима ЕNIC центра Србије

Датум креирања 10 фебруар 2020
Штампа

Представници Центра за информирање и признавање докумената из области високог образовања одржали су радни састанак са представницима Агенције за квалификације Републике Србије, која, као ENIC центар Републике Србије, представља Републику Србију у раду ENIC/NARIC мрежа. Састанак се одржао у просторијама Агенције у Београду, 28.01.2020. године. Теме састанка су, првенствено, биле тренутни проблеми у признавању иностраних високошколских квалификација у Босни и Херцеговини и Републици Србији, као и међусобно признавање високошколских квалификација.

На састанку се разговарало о правној снази Декларације о признавању академских квалификација између Босне и Херцеговине, Републике Србије, Црне Горе, Сјеверне Македоније, Републике Албаније и Косова (име дефинирано УН Резолуцијом 1244 из 1999.године), а која је требала бити усвојена на Шестом годишњем самиту Берлинског процеса који се одржао у Познану 4. и 5. јула 2019. gодине. На Самиту је Декларација прихваћена уз примједбе, стога није јасна правна снага Декларације. Закључено је да ће се тражити додатна појашњења у вези примјене Декларације, а о истој ће се расправљати на Седмом састанку Радне групе који ће се, почетком фебруара 2020. године, одржати у Тирани.

Посебна тематска цјелина састанка била је посвећена размјени информација у поступцима признавања између двије земље, а првенствено о провјери вјеродостојности високошколских квалификација, односно информацијама које се добивају од високошколских установа. Договорено је да се у случајевима када се за провјеру вјеродостојности високошколске квалификације захтијевају новчане накнаде, процедура провјере врши преко центара који, у складу са потписаном и ратификованом Лисабонском конвенцијом о признавању, имају обавезу давати све информације о свом образовном систему другим земљама, укључујући и поменуту провјеру вјеродостојности. Провјера вјеродостојности вршиће се и за квалификације стечене на војним школама стеченим у бившој Југославији.

На самом крају разговарало се и о систему акредитације високошколских установа у обе земље, а везано за утврђивање статуса установе и студијског програма. Договорено је да се пошаљу додатне информације о свим проблемима у поступцима признавања са којима се центри суочавају и апелује на надлежне институције из области акредитације да учине додатне напоре у усклађивању својих прописа са Европских стандардима и смјерницама (ESG) за обезбјеђивање квалитета.

Начелно је договорен и наставак сарадње, а сљедећи састанак требао би се одржати у Мостару.