Датум креирања 10 март 2020
Штампа

Четврти састанак Пододбора за иновације, информационо друштво и социјалну политику између Европске уније и Босне и Херцеговине одржао се 20. фебруара 2020. године у Бриселу. Представник Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања, као члан делегације Босне и Херцеговине, учествовао је на састанку везано за признавање иностраних високошколских квалификација у Босни и Херцеговини.

4th EU-BOSNIA AND HERZEGOVINA SAA SUB-COMMITTEE Inovation Brussels 20 02 2020Европска комисија је поздравила резултате Пројекта "Јачање интернационализације високог образовања у Босни и Херцеговини" (STINT projekat), а посебно Модел академског признавања који је развијен током имплементације Пројекта, а који је био основа за усвајање правилника о академском признавању на свих 8 јавних универзитета. База података о процедурама професионалног признавања развијена Twinning пројектом између Босне и Херцеговине као земље кориснице и Хрватске, Француске и Латвије је такође поздрављена од Европске комисије. Представник ЦИП-а је затражио од Европске комисије учешће у активностима унутар Стратешког оквира за европску сарадњу у образовању и обуци – ET 2020, иако Босниа и Херцеговина још није земља кандидат. Ово би осигурало Босни и Херцеговини могућност да усклади своје правце развоја са ЕУ и олакшало размјену искуства и праксе са ЕУ земљама, земљама EFTA-e и земљама кандидатима и допринијело отварању образовања у Босни и Херцеговини и повећању интернационализације. Европска комисија ће размотрити овај приједлог и о томе касније информирати Босну и Херцеговину.

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

Пријава корупције

report-corruption