Датум креирања 10 март 2020
Штампа

Унутар EPER (Ефективно партнерство за побољшано признавање) пројекта, у Загребу, Република Хрватска, 17.02.2020. године одржана је радионица Развој водича за имплементацију препорука Вијећа Европе о признавању квалификација избјеглица. Представници Министарства знаности и образовања Републике Хрватске као лидери Пројекта, те ENIC/NARIC центри Хрватске, Босне и Херцеговине, Србије, Црне Горе и Сјеверне Македоније, као и јавних универзитета Хрватске, присуствовали су радионици.

EPER Zagreb Refugees 2 17 02 2020-minПредставник Норвешке агенције за осигурање квалитета у образовању (NOKUT), односно шеф Сектора за признавање квалификација избјеглица представио је норвешко искуство у признавању квалификација избјеглица, расељених лица и лица у ситуацији сличној избјегличкој, а што је прописано чланом 7. Лисабонске конвенције о признавању. Представљен је и Европски квалификацијски пасош за избјеглице који осигурава процјену високошколске квалификације базирано на доступној документацији и структурисаном интервјуу. Пасош је само претходна анализа образовања, која би могла помоћи носиоцима таквог пасоша приступ тржишту рада или даље образовање. Пасош је валидан три године, јер се очекује да ће у том периоду избјеглице промијенити свој статус.

EPER Zagreb Refugees 17 02 2020-minТоком дискусије о изазовима EPER партнерских земаља и могућем дјеловању на националном нивоу, истакнуто је да земље требају успоставити процедуре признавања за избјеглице, док једино Босниа и Херцеговине већ има исте. Представник Центра за информирање и признавање докумената из области високог образовања Босне и Херцеговине представио је најбоље праксе стечене током састанка за издавање Европског квалификацијског пасоша за избјеглице у Палерму, у јулу 2019. године.

Сљедећа радионица ће се такође одржати у Хрватској, у марту 2020. године и биће посвећена процедурама академског признавања.