Датум креирања 31 март 2020
Штампа

У оквиру EPER (Ефективно партнерство за побољшано признавање) пројекта, у Загребу, Република Хрватска, 06.03.2020. године, одржана је Радионица "Достизање заједничког разумијевања о аутоматском признавању унутар Европског простора високог образовања". Представници Министарства знаности и образовања Републике Хрватске, као лидери Пројекта, те ENIC/NARIC центри Хрватске, Низоземске, Босне и Херцеговине и Србије, као и високошколских установа у Хрватској, присуствовали су Радионици.

EPER Project Zagreb Workshop Academic Recognition Procedures 06 03 2020 2Циљ Радионице је био да се помогне високошколским установама да развију и побољшају интерне процедуре академског признавања високошколских квалификација, што укључује конзистентније и транспарентније процедуре, аутоматско признавање, признавање квалификација особама са недовољном документацијом те систем осигурања квалитета у поступцима признавања. Представници NARIC центра Низоземске (NUFFIC) водили су Радионицу, а на самом почетку представили су резултате FAIR пројекта, у коме су учествовали ENIC/NARIC центри шест земаља: Хрватске, Италије, Њемачке, Шпаније, Белгије и Низоземске, те 22 високошколске установе из ових земаља. Циљ Пројекта је био побољшање процедура академског признавања на наведеним високошколским установама, односно могућност аутоматског признавања између високошколских установа. Завршетком Пројекта издате су препоруке на европском нивоу, као и препоруке за високошколске установе у свакој од земаља.

EPER Project Zagreb Workshop Academic Recognition Procedures 06 03 2020Представљена је и анализа процедура признавања у Хрватској, која је проведена на основу онлине анкете и која је послана свим високошколским установама у Хрватској прије Радионице. Резултати анализе су показали да, иако процедуре постоје, у пракси, у мањем или већем обиму, оне нису попраћене одговарајућим интерним актима високошколских установа у Хрватској, исте нису увијек доступне подносиоцима захтјвеа , а, уколико су и доступне, не постоје на енглеском језику.

Након тога одржане су двије сесије у којима се у групама расправљало о процедурама академског признавања, информираности подниосиоца захтјева о току поступка признавања, процедурама признавања неформалног образовања и информалног учења, признавање квалификација особама са недовољном документацијом, укључујући признавање квалификација избјеглица, расељених особа те особа у ситуацији сличној избјегличком, као и о систему осигурања квалитета цјелокупног поступка академског признавања.

Представници ЦИП-а представили су резултате завршеног STINT пројекта и, генерално, процедуре академског признавања у Босни и Херцеговини. Захваљујући имплементацији резултата STINT пројекта, процедуре академског признавања у Босни и Херцеговини су усклађене са Лисабонском конвенцијом о признавању, иако ће бити потребно додатно обучити академско особље на високошколских установама у Босни и Херцеговини.

У наредном периоду очекују се додатне радионице у оквиру EPER пројекта са темама из области признавања, које ће зависити од развоја ситуације у вези COVID-19 вируса.

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

T

Пријава корупције

report-corruption