Штампа

ИНФОРМАЦИОНИ ПАКЕТ

 

Закон о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10)

Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 104/11)

Закон о измјенама Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 84/12)

 

Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 108/13)

 

Закон о измјенама Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/15)

 

Закон о звањима која се стичу завршетком високог образовања ("Службени гласник Републике Српске", број 33/14)

 

Закон о измјени Закона о звањима која се стичу завршетком високог образовања ("Службени гласник Републике Српске", број 63/14)

Правилник о саставу и начину рада Комисије за информисање и признавање из области високог образовања ("Службени гласник Републике Српске, број 15/14)

 

Правилник о листи струковних, академских и научних звања ("Службени гласник Републике Српске", број 117/14)

 

Правилник о измјени Правилника о листи струковних, академских и научних звања ("Службени гласник Републике Српске", број 83/15)

Правилник о признавању страних високошколских исправа

Споразум о узајамном признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и студената ("Службени гласник Републике Српске", број: 79/05)

Захтјев за признавање стране високошколске квалификације ради запошљавања у Босни и Херцеговини